MSD Animal Health
Team Aquatic
Laks svømmer i anlegg

IPN – infeksiøs pankreas nekrose

Forårsaket av et svært motstandskraftig virus som har skapt utbrudd i fiskeoppdrett siden 1985. Utbruddene har tidligere forekommet hyppigst i etterkant av startfôring, ofte etter 5–6 uker.

Om IPN

De fleste sykdomstilfellene skjer nå etter utsetting i sjøen, oftest i løpet av de tre første månedene.

Symptomene kan variere veldig; iblant som en korvartig økning i dødeligheten, iblant kan sykdommen være i anlegget over lang tid. Andre symptomer er magerhet, spiralbevegelser hos fisk som deretter flyter apatisk, væske i bukhulen, blødninger i tarmfett og blek lever.

Fiskens naturlige motstandsdyktighet mot IPN har vist seg å være påvirket av karmiljø, stressforhold, naturlig genetikk bl.a. Vaksinering mot IPN ble tatt i bruk i 1995 og selv om den ikke hindrer infeksjonen helt, redusereres tapene.

Infeksiøs pankreas nekrose illustrasjon